پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

خدمات رسانی بهینه و به موقع و ارتفاء سطح کیفی پاسخگویی به اشکالات اضطراری و نیازهای پیش روی کاربران از جمله ارکان اصلی شرکت آرادجم خاورمیانه به شمار می رود.
استفاده از کارشناسان متخصص و افراد دوره دیده در کمپانی های خارجی، بهره گیری از آخرین اطلاعات و تکنولوژی های شرکت های مشابه خارجی، ما را به عنوان "گزینه انتخاب" در زمینه سرویس و خدمات پشتیبانی مطرح کرده است.

راه های ارتباطی با بخش پشتیبانی شرکت آرادجم

تلفن تماس: 44094765-021

                   021-88626151