دستگاه شرینک LASER

دستگاه شرینک LASER

دستگاه شرینک LASER

گروه شرکت های ” آاِتنا ” از بزرگترین تولید کنندگان جهانی ماشین آلات استرچ رپر، شرینک، کارتونینگ و … می باشد؛ تولیدات این شرکت در قالب چهار برند تجاری به نام های روبوپک، روبوپک سیستمی، دیماک و پرازماتیک به همراه شبکه فروش نمایندگان و توزیع کنندگان بین المللی و شرکت های تابعه در فرانسه، آلمان، آمریکا، انگلیس، روسیه و … می باشد

شرکت ” دیماک ” از پیشتازان این گروه در بخش های ماشین آلات شرینک و کارتونینگ بوده و تامین کننده صنایع مختلف اعم از صنایع غذایی، کنسرو،دارویی و… می باشد

این شرکت در هر زمان آمادگی خود را جهت تامین ماشین آلات اصلی و یا سفارشی با توجه به نوع صنعت مشتریان اعلام می دارد،هم اکنون ماشین آلات شرکت ” دیماک ” در شرکت های گروه صنعتی عالیفرد(سن ایچ)، ارم نوش، آب معدنی دماوند، زمزم،ایستک، لبنیات دامداران و پاکدیس در حال کار می باشند


ویدیو محصول