دستگاه شرینک دستی COMPACK SERIES CHAMBER MACHINES

دستگاه شرینک دستی COMPACK SERIES CHAMBER MACHINES

دستگاه شرینک دستی COMPACK SERIES CHAMBER MACHINES

دستگاه شرینک دستی

شرکت ماری پک از بزرگترین تولید کنندگان دستگاه های شرینک ، در سال 1989 تاسیس و در مدت 28 سال، تجربه تولید تمام مدل های دستگاه های اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی بسته بندی شرینک برای شرکت های کوچک و بزرگ را داشته است

این شرکت در کنار سیستم های شرینک، به تولید پروژه های سفارشی از ورود تا خروج محصول مثل بسته بندی گروهی، تغذیه اتوماتیک، جاگذاری کاغذ، ردیف کردن محصولات، لیبلینگ ، کدینگ و … نیز پرداخته استویدیو محصول